Welke HEEM-projecten zijn beschikbaar aan gunstig btw-tarief van 6%?

Nieuws

Sinds 1 januari 2021 is een verlaagd btw-tarief (6%) van kracht voor de afbraak en heropbouw van privéwoningen. Voorheen was dit enkel van toepassing in 32 centrumsteden. Via de maatregel wilde men de herbestemming van oude en leegstaande gebouwen promoten. De overheid besliste om de bestaande regeling tijdelijk uit te breiden naar het volledige grondgebied. Hiermee wilden ze de bouwsector te ondersteunen. Nog tot en met 31 december 2023 is het mogelijk om van deze gunstmaatregel gebruik te maken.

 

Aan welke wettelijke voorwaarden moet je als koper voldoen om in aanmerking te komen voor dit verlaagde btw-tarief?

  • Je koopt de woning (huis of appartement) als natuurlijk persoon, dus niet via een vennootschap.
  • Deze woning is de eigen woning van de koper en zal dus bewoond worden door de koper.
  • De woning is de enige woning van de koper. Je mag geen andere woning bezitten in België of in het buitenland. Er gelden wel uitzondering voor erfenissen (een geërfde woning) en de eigen woning waar je nu woont (die moet verkocht worden uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar dat volgt op de ingebruikname van je nieuwe woonst).
  • De maximale totale bewoonbare oppervlakte is 200 vierkante meter. Deze voorwaarde moet minstens 5 jaar worden nageleefd.
  • Als koper moet je een btw-verklaring ondertekenen.

 

Twee van onze HEEM-projecten vallen (gedeeltelijk) onder deze btw-verlaging:

 

Ferm – Nijlen

In het gloednieuwe project Ferm in Nijlen vallen maar liefst 11 (!) van de 15 woningen onder deze maatregel. Wil je graag meer weten over dit geweldige woonproject? Check de projectpagina.

Meeren – Olen

In collectief woonproject Meeren in Olen valt nog één woning onder deze gunstige btw-regel. Bekijk alle informatie op de projectpagina.